Aandoeningen

Astma

Ademnood of dyspnoe

Het woord astma komt uit het Grieks en betekent ademnood of dyspnoe. Men verstaat onder astma ademnood die in aanvallen en met uiteenlopende intensiteit optreedt. Bronchiale ademnood ontstaat ten gevolge van een chronische slijmvliesontsteking en een overgevoelig luchtwegenstelsel (bronchiaal stelsel). De ademnood berust op een tijdelijke vernauwing van de onderste luchtwegen die bijvoorbeeld door een zwelling van de slijmvliezen en/of door het krampachtig samentrekken van de musculatuur van de luchtwegen (bronchiën) veroorzaakt wordt. De vernauwing van de luchtwegen is meestal reversibel (omkeerbaar), zij het spontaan of na behandeling.

Frequentie en optreden

In de loop van de voorbije jaren is het aantal astmalijders in het bijzonder in de westerse industrielanden (Europa, Noord-Amerika en Japan) blijven stijgen. In deze landen lijdt ca 5% van de bevolking aan astma, bij kinderen is dat zelfs 10%.

Astma is geen voorbijgaande aandoening maar wel een chronische ziekte. Daarom is het goed te weten dat er tegenwoordig zeer goede middelen bestaan om astma te erkennen en te behandelen. Elke betrokkene kan met zijn astma leren leven. Als men begrijpt waarom welke geneesmiddelen en therapieën toegepast worden en als men ze zorgvuldig toepast, kan men tot een aanzienlijke verbetering van zijn ziekte bijdragen en zelfs een volkomen normaal leven leiden.

Inhalatietherapie en vereisten voor een optimaal inhalatiesysteem

Inhalatie is de ideale methode om een geneesmiddel bij luchtwegenaandoeningen op de plaats van het lichaam te krijgen waar het zijn geneeskundige werking kan ontplooien, namelijk de longen. Daar werkt het geneesmiddel zeer snel. De nevenwerkingen zijn aanzienlijk geringer dan met een geneesmiddel dat oraal (langs de mond) toegediend wordt en eerst het hele lichaam moet passeren alvorens de longen te bereiken.

In de loop van de laatste jaren werden de systemen voor inhalatie van geneesmiddelen verder ontwikkeld. Er werden bijzonder talrijke vernieuwingen en technische verbeteringen aan de poeder-inhalatoren aangebracht. Er bestaan tegenwoordig systemen die ruim voldoen aan de eisen van een doeltreffende luchtwegentherapie:

  • eenvoudig en betrouwbaar gebruik
  • controlemechanismen voor een correcte inhalatie
  • navulsysteem voor een milieuvriendelijke en goedkope therapie