Aandoeningen

Hartaandoeningen

Hartziekten omvatten verschillende ziekten die gerelateerd zijn aan het slecht functioneren van het hart of de bloedvaten:

De voorkamerfibrillatie (VKF) is één van de hartritmestoornissen. Zij verstoort de bloedcirculatie en kan ook de oorzaak zijn van de vorming van een bloedklonter die op zijn beurt een beroerte kan veroorzaken (cerebrovasculair accident of CVA). VKF vereist dus een medisch onderzoek, gevolgd door een passende behandeling.

Angina pectoris of angor maakt deel uit van de coronaire hartziekten: onbehandeld, kan angor leiden tot een hartinfarct.

Hypertensie, die meer dan 25 % van de bevolking treft, is een stille niet-symptomatische hartziekte. Hypertensie wordt vaak omschreven als een "cardiovasculair risicofactor" omdat, indien onbehandeld, een hoge bloeddruk kan leiden tot andere ziekten aan hersenen, hart, nieren of slagaders.

Hartfalen is nochtans erg wijdverspreid in België, in die mate dat men zelfs kan spreken van een epidemie.
Als men de epidemiologische cijfers bekijkt, blijkt dat 200.000 Belgen aan hartfalen lijden en dat dagelijks ongeveer veertig nieuwe gevallen worden ontdekt (15.000 per jaar). Vooral personen vanaf 65 jaar worden door hartfalen getroffen. Naar schatting lijdt 4 % van de bevolking eraan, waarvan 20 % ouder is dan 65 jaar.
Tot slot gaat hartfalen gepaard met een vermindering van de levenskwaliteit en een hoog ziekenhuisopnamecijfer: het is namelijk de belangrijkste oorzaak voor ziekenhuisopname bij 65-plussers.