Aandoeningen

Arteriële hypertensie

Eén Belg op 5 lijdt aan arteriële hypertensie (HTA), waarvan 1 bejaarde persoon op 2.

Deze aandoening vormt een belangrijke cardiovasculaire risicofactor, en speelt een cruciale rol in de morbiditeit en mortaliteit in de westerse landen.

Wat is bloeddruk?

De arteriële bloeddruk meet de druk die door het bloed wordt uitgeoefend op de wanden van de slagaders. Ze bestaat uit twee metingen: de spanning veroorzaakt door het bloed op de slagaders bij de samentrekking van het hart (=systolische bloeddruk) en die die gemeten wordt wanneer het hart opnieuw met bloed wordt gevuld (=diastolische bloeddruk).

Wat is een normale bloeddruk?

Een bloeddruk wordt als normaal beschouwd tot een waarde van 14 voor de maximale (of systolische bloeddruk) en 9 voor de minimale waarden (of diastolische bloeddruk).

Het is goed om te weten dat:

Arteriële hypertensie is de risicofactor nummer een van alle verschillende soorten beroertes.

Storingen bij hypertensie zijn niet altijd onmiddellijk zichtbaar. De schade gebeurt geleidelijk aan en wordt pas duidelijk zichtbaar na tien of vijftien jaar.

De bloeddrukwaarden opgenomen tijdens een opmeting moeten gerelativeerd worden. Inderdaad, er kunnen meetfouten opduiken omdat de bloeddruk kan variëren van het ene moment naar het andere, vooral bij nerveuze patiënten. Tijdens eenzelfde onderzoek zou men tenminste twee opeenvolgende opmetingen moeten doen alvorens een behandeling te overwegen.

Hoe hoger de bloeddruk , hoe meer het risico op een beroerte stijgt.

Hypertensie bevordert alle coronaire aandoeningen (myocardinfarct, maar ook cerebrale aandoeningen en problemen in de slagaders van de benen.

Het arteriële risico stijgt gestaag met de cijfers van de bloeddruk, zelfs in de normale zone. Met andere woorden, hoe lager de bloeddruk hoe zwakker het risico op arteriële schade.

Arteriele hypertensie is de oorzaak van hartuitzetting, hartfalen, nierinsufficiëntie en wijzigingen in de wand van de slagaders, inclusief de ontwikkeling en scheurtjes aan de aneurisma.

Hypertensie start al bij jonge mensen.

Hypertensie schaadt de slagaders die ook stijf worden. Deze veranderingen bevorderen de afscheiding van cholesterol.

Risicofactoren voor arteriële hypertensie zijn nogal talrijk:

  • Obesitas (zwaarlijvigheid)
  • Tabak
  • Leeftijd: de frequentie van arteriële hypertensie verhoogt met de leeftijd
  • Voeding (te veel zout, vette voeding)
  • Alcohol
  • Erfelijkheid (familiale voorgeschiedenis van arteriële hypertensie)
  • Stress
  • Te weinig lichamelijke activiteit

Hypertensie: een verraderlijke ziekte

Naast het feit van haar dodelijke afloop op lange termijn is één van de grootste problemen van hoge bloeddruk dat ze vaak asymptomatisch is. Patiënten met hoge bloeddruk voelen meestal niets wanneer de hypertensie stabiel blijft. Alleen in gevallen van ernstige verhoging of in geval van plotselinge hypertensieve crisis, kunnen symptomen zoals hoofdpijn, misselijkheid, braken, visuele of auditieve stoornissen optreden. Dit verklaart waarom hypertensieve patiënten zich maar van hun toestand bewust worden tijdens een routineonderzoek of bij het optreden van complicaties van deze ziekte.

Behandeling van hypertensie

Bij de meeste patiënten is hoge bloeddruk geen geïsoleerde cardiovasculaire risicofactor, maar is een onderdeel van een reeks van ziekteverschijnselen die, tesamen, een metabool syndroom vormen (dyslipidemia, obesitas, insulineresistentie, verminderde glucosetolerantie en hypertensie). Sympathische hyperactiviteit is de basis van dit syndroom.

Deze verschillende factoren verhogen het risico op nierschade of hartziekten zoals hartinfarcten, CVA, coronaire hartziekten en linker ventrikel hypertrofie.

De behandeling van hypertensie begint dus met een normalisatie van de bloeddruk, waarvoor verschillende groepen van geneesmiddelen uitgebreid getest werden, alleen of in combinatie te gebruiken. Vergeet niet dat de volledige behandeling een alomvattende aanpak van verschillende cardiovasculaire risicofactoren vereist.

Contacteer altijd uw behandelende geneesheer of cardioloog.

Wat is een geneesmiddel tegen hypertensie?

Een geneesmiddel tegen hypertensie verlaagt de bloeddruk van de patiënten en beschermt zo hun cardiovasculair systeem.
Alle bloeddrukverlagende behandelingen zijn behandelingen op lange termijn, want men kan de bloeddruk verlagen met een geneesmiddel maar men kan de oorzaak ervan niet doen verdwijnen.
Er bestaan verschillende soorten bloeddrukverlagende producten die elk een verschillende werking en verschillende eigenschappen hebben (op de aandoeningen die met hypertensie geassocieerd zijn) op diabetes, hartinsufficiëntie, andere hartziekten…(diuretica, beta-blokkers, ACE inhibitoren, sartanen en combinaties.