Aandoeningen

Hartritmestoornissen

De voorkamerfibrillatie (VKF)

De voorkamerfibrillatie (VKF) is de meest voorkomende hartritmestoornis. Ze maakt deel uit van de hartritmestoornissen die de werking van de spieren van de bovenste holten in het hart verstoren, namelijk de hartboezems of de voorkamers of de atria. Het is een niet-gecoördineerde activiteit van de hartspiercellen in het atrium; dit zal leiden tot steeds snellere en onregelmatige samentrekkingen van de ventrikels (de twee onderste kamers van het hart).

Deze VKF of AF wordt soms aritmie genoemd, alhoewel deze term eigenlijk geldt voor het geheel van ritmestoornissen en niet alleen voor voorkamerfibrillaties..

Meer informatie over deze ziekte in het algemeen:

VKF of AF is de meest voorkomende ritmestoornis in de cardiologie, die meer dan 5% van de bevolking ouder dan 65 jaar treft. Patiënten die te maken hebben met VKF hebben een risico op trombo-embolisch of cerebrovasculair accident (CVA) of beroerte dat vijf keer hoger is en een risico op sterfte die 1,5 tot 1,9 keer hoger is dan in een normale populatie.

Een Atriale Fibrillatie treedt op wanneer de elektrische activiteit onregelmatig wordt en dan snelle en ongecoördineerde samentrekkingen van de atria veroorzaakt. Deze abnormale contracties van de atria kunnen leiden tot inefficiënt pompen van bloed door het hele lichaam.

Wat is een voorkamerfibrillatie en wat kan er met mij gebeuren als het mij overkomt?

Bij een regelmatige hartslag worden de spieren van de twee bovenste holten (voorkamers of de atria) doorlopen door een gelijklopend elektrisch signaal, zodanig dat het hart op de juiste manier het bloed door het lichaam pompt. VKF treedt op wanneer de elektrische activiteit onregelmatig wordt en snelle en ongecoördineerde samentrekkingen van de voorkamers veroorzaakt. Deze abnormale contracties van de atria kunnen leiden tot inefficiënt pompen van bloed door het lichaam.

Wat zijn de voortekenen en de symptomen van een voorkamerfibrillatie?

Hoewel de tekenen en symptomen van VKF verschillend kunnen zijn, afhankelijk van de persoon, is een onregelmatige hartslag het meest voorkomend symptoom of ziekteverschijnsel.
Andere symptomen die in de gaten te houden zijn:

 • snellere hartslag
 • pijn in de borst
 • kortademigheid
 • vermoeidheid
 • duizeligheid
 • flauwvallen 

Wat kan een voorkamerfibrillatie veroorzaken?

Bij sommige personen kan een VKF opduiken zonder duidelijke reden. Bij andere personen kan de VKF ontstaan door een reversibele oorzaak, zoals:

 • alcoholgebruik
 • fysieke of emotionele stress
 • stimulerende middelen
 • een hartoperatie of een hartaanval
 • ontsteking van het hartzakje (pericardium)
 • hyperactieve schildklier (hyperthyreoïdie)
 • bloedstolsel in de longen (longembolie)

De voorkamerfibrillatie kan ook een chronisch of steeds weer terugkerend probleem zijn omwille van:

 • Hoge bloeddruk
 • Een vaatziekte
 • Ziekte van de hartklep of van de hartspier

Hoe kunnen we de diagnose van een VKF stellen?

Indien uw polsslag snel is (dwz meer dan 100 slagen per minuut) en als uw hartslag onregelmatig is, kan uw arts een voorkamerfibrillatie vermoeden. Een pijnloze test (elektrocardiogram of ECG) toont een grafiek van de elektrische activiteit van uw hart en kan bevestigen of u al dan niet een voorkamer fibrillatie hebt. Er kan u gevraagd worden om een ambulante recorder te dragen (Holter). Dit is een klein draagbaar apparaat dat uw ECG registreert en opslaat over een bepaalde periode ( gewoonlijk over een periode van 24 uur).

Is het ernstig als men een VKF heeft?

Een voorkamerfibrillatie is over het algemeen geen ernstige aandoening die het leven in gevaar brengt, of die als zéér ernstig beschouwd wordt bij mensen die geen ander gezondheidsprobleem hebben.
Toch kunnen VKF’s gevaarlijk zijn indien u diabetes, hoge bloeddruk, of als u een andere hartaandoening hebt. Op één of andere manier moet deze aandoening juist gediagnosticeerd en goed beheerd worden door een arts.

Voorkamerfibrillaties verhogen het risico van een beroerte, vooral bij mensen van 65 jaar en ouder die al getroffen werden door een beroerte of bij mensen die lijden aan hypertensie, diabetes of hartfalen. Aangezien het bloed in de voorkamers niet volledig wegstroomt wanneer u lijdt aan AF, kan het bloed er stollen. Het stolsel kan ontsnappen en naar de hersenen gaan, en dit kan leiden tot een beroerte/CVA.

Hoe kan ik mijn VKF behandelen?

Uw arts zal een plan opstellen voor het behandelen van uw voorkamer fibrillatie, met opties aangepast aan uw ziektebeeld.  Deze opties kunnen zijn:

 • geneesmiddelen om uw hartritme (hartslag) te controleren en / of voor het herstel en behoud van het normale ritme van je hart
 • geneesmiddelen die de bloedstolling vertragen 
 • gecontroleerde elektrische schokken toedienen aan het hart (dit wordt cardio-versie genoemd)
 • een ingreep (ablatie genoemd) om de plaats in het hart waar de elektrische storing optreedt te elimineren om het aantal hartslagen te beperken