Aandoeningen

Mondaandoeningen

Mondziekten zijn zeer talrijk en de oorzaken ervan zijn veelvoudig.
Tal van factoren kunnen leiden tot aandoeningen van het slijmvlies van de mond:

Lokale factoren:

 • slechte mondhygiëne

 • droge mond
 • 
tandsteen

 • ademen door de mond
 • 
onaangepaste prothesen
 • 
intolerantie voor bepaalde materialen (kunstgebitten, orthodontieapparaten)
 • 
het uitkomen van de eerste tandjes bij kinderen

Algemene factoren:

 • Infecties (virussen, bacteriën, candidiasis)
 • 
Het nemen van bepaalde geneesmiddelen

 • Ondervoeding ( tekort aan vitamine B, K, C)

 • Fysiologische veranderingen in de algemene toestand
  (de premenstruele periode, zwangerschap, leeftijd)


Mondziekten kunnen veel nadelige gevolgen hebben, en in sommige gevallen hebben de systemische effecten belangrijke gevolgen:

 • Halitosis (slechte adem)

 • parodontitis en gingivitis
 • 
tandverlies
 • 
Hart-en vaatziekten: atherosclerose, bacteriële endocarditis, cerebrale vasculaire
  aandoeningen (CVA), ...

 • premature geboorte:  parodontale ziekten bij zwangere vrouwen verhogen het risico op
  premature kinderen met laag gewicht
 • diabetes

 • longziekten
 • 
reumatoïde artritis (RA)

Daarom is een goede mondhygiëne van essentieel belang.

Geirriteerde en droge mond
Mond- en keelinfectie
Tandpijn en pijnlijk tandvlees