Aandoeningen

Tandpijn en pijnlijk tandvlees

Uitkomen van de eerste tandjes, aftjes, pijnlijk tandvlees door het dragen van een beugel of kunstgebit. Talrijk zijn de omstandigheden waarin tandpijn of pijnlijk tandvlees kunnen voorkomen. Het is mogelijk deze pijnen te verzachten.

Behandelingsmogelijkheden
Teejel®