Legal

Algemene voorwaarden

Inleiding

Wij vragen u deze gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen. Indien u verder van deze website gebruikt maakt, dan gaat u ermee akkoord dit te doen in overeenstemming met de volgende voorwaarden. Bepalingen van de gebruiksvoorwaarden scheppen geen enkel contractueel of ander recht voor de gebruiker tegenover Meda Pharma.1
Meda Pharma behoudt zich het recht voor de inhoud van deze website op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te verwijderen of aan te vullen.

Algemene informatie

Gelieve te noteren dat alle informatie op deze website slechts ter beschikking wordt gesteld voor algemene gebruiksdoeleinden. In het bijzonder wordt hiermee geen medisch advies van welke aard ook verstrekt. Gelieve u voor advies over specifieke gezondheidsproblemen en/of het gebruik van een op deze website voorgesteld geneesmiddel tot een arts of apotheker te wenden.

Opzet van de website

De website MedaPharmaConnects.be bestaat uit twee delen. Eén deel is toegankelijk zonder voorafgaande identificatie en de informatie die erin staat, is voor iedereen toegankelijk. Het tweede deel is enkel toegankelijk voor professionele zorgverleners zoals door de wet voorzien. De toegangscontrole gebeurt via het OWA login systeem.

Het publieke gedeelte van MedaPharmaConnects.be

MedaPharmaConnects.be omvat een gedeelte dat 'Patiënten’ wordt genoemd

Het heeft de volgende functie:

  • Info verstrekken over aandoeningen en producten van Meda Pharma

Het voorbehouden gedeelte van MedaPharmaConnects.be

Dit gedeelte van de website is voorbehouden en enkel toegankelijk voor professionele zorgverleners zoals voorzien door de wet

De hierboven vermelde personen krijgen toegang tot MedaPharmaConnects.be met behulp van een OWA login (Cegedim) die gratis te verkrijgen is bij de firma Cegedim. Directe link naar het registratieformulier: http://www.medapharmaconnects.be/nl/owa-registration

Contactgegevens

S.A. Meda Pharma N.V.

Chaussée de la Hulpe 166 Terhulpsesteenweg

Bruxelles 1170 Brussel, Belgium

TEL +32 2 504 08 11
FAX +32 2 504 08 12
info@remove-this.medapharma.be