Legal

Disclaimer

Geen garantie

Meda Pharma doet zijn best om deze website up-to-date te houden. Meda Pharma is echter niet verplicht om deze website bij te werken en staat niet in voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de informatie op deze website. Meda Pharma wijst elke aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook, die voortvloeit uit of in samenhang met het gebruik van deze website en/of de informatie erop, van de hand.

Links

Deze website kan links bevatten naar websites die onderhouden en/of gecontroleerd worden door derde partijen. Meda Pharma is niet verantwoordelijk voor de inhoud van zulke websites.

Landspecifieke informatie

De informatie op deze website en op pagina’s van andere Meda Pharma ondernemingen die een link bevatten naar deze website is mogelijk niet voor elke bezoeker relevant.
Productnamen of handelsmerken kunnen van land tot land verschillen, producten kunnen voor verkoop toegelaten zijn in één land, maar niet in een ander land, etc.
Voor verdere informatie over de producten die beschikbaar zijn in uw land, gelieve contact op te nemen met de plaatselijke Meda Pharma onderneming of met uw arts of apotheker.

Deze website en de inhoud zijn ontwikkeld voor Belgische bezoekers (patiënten en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg) en houdt rekening met de Belgische wetgeving. Hoewel de informatie op deze website ook toegankelijk is voor gebruikers buiten België, is de informatie over de Meda Pharma producten bestemd voor Belgische inwoners. Andere landen kunnen andere wetgeving hebben, andere vereisten inzake regelgeving en medische praktijken die verschillen van deze in België.

Intellectuele eigendom

Alle handelsmerken, handelsnamen, logo’s etc. (de “handelsmerken”) opgenomen op deze site, zijn eigendom van of werden in licentie gegeven aan Meda Pharma. Het gebruik van deze handelsmerken, van de naam van de maatschappij Meda Pharma en van het logo van de maatschappij is strikt verboden, voor zover het niet in het kader van deze website wordt toegestaan.

Copyright

Alle inhoud op deze website is onderworpen aan het copyright van Meda Pharma of derde partijen en mag slechts gebruikt worden onder de voorwaarde dat

(i) zulk gebruik alleen geschiedt voor informatieve en niet commerciële of voor persoonlijke doeleinden,
(ii) de respectieve inhoud niet gewijzigd wordt; en
(iii) de copyrightvermelding op alle kopieën verschijnt.

© Meda Pharma nv/sa, 2014, Brussels/Belgium. Alle rechten voorbehouden.