FAQ

Ano-genitale wratten

Wat zijn ano-genitale wratten?
Wat zijn ano-genitale wratten?
Genitale wratten worden veroorzaakt door een virus, het papillomavirus. Er bestaan meer dan 70 soorten
papillomavirussen. Sommige daarvan veroorzaken wratten op handen of voeten, andere veroorzaken ano-genitale wratten. Slechts een minderheid van de mensen die besmet zijn, zal ook wratten ontwikkelen. Deze ano-genitale wratjes verschijnen op, rond of in de vagina, op de baarmoederhals, op de penis, op de
balzak, of rond de aars.
Hoe zien ano-genitale wratjes eruit?
Hoe zien ano-genitale wratjes eruit?
Ano-genitale wratjes zien eruit als grote of kleine, soms zeer discrete, enkelvoudige of veelvoudige vergroeiingen. Ze komen veelal in groepjes voor en kunnen samenvloeien, waardoor ze een bloemkoolachtig oppervlak kunnen hebben. Op de baarmoederhals zien ze er meestal uit als vlekken. Dergelijke inwendige wratten kunnen slechts tijdens een gynaecologisch onderzoek worden ontdekt.
Hoe gebeurt de besmetting?
Hoe gebeurt de besmetting?
Een besmetting is bijna altijd het gevolg van seksueel contact met een partner die al besmet was. Eerder uitzonderlijk wordt het papillomavirus overgedragen door gemeenschappelijk gebruik van handdoeken, washandjes of kleding.
Wratten op andere plaatsen van het lichaam (bijv. op de handen of de voeten) zijn door andere types van het papillomavirus veroorzaakt. Deze andere types veroorzaken zelden of nooit wratten op de geslachtsorganen. Er bestaat geen enkel verband tussen het papillomavirus en het HIV-virus dat AIDS veroorzaakt.
Kan iedereen ano-genitale wratten krijgen?
Kan iedereen ano-genitale wratten krijgen?
Iedereen die seksueel actief is, kan ano-genitale wratten krijgen. Ano-genitale wratten maken geen onderscheid tussen homo- of heteroseksuele contacten. Net als voor andere seksueel overdraagbare aandoeningen stijgt het risico op besmetting met het aantal partners waarmee men betrekkingen heeft gehad.
De ano-genitale wratten verschijnen tussen 3 weken en 1 jaar na de besmetting. Het is dus best mogelijk dat mensen die al maandenlang geen seksueel contact meer hebben gehad, toch plots ano-genitale wratten blijken te hebben. Voor wratten van de baarmoederhals kan deze periode tussen besmetting en het verschijnen van de wratten nog langer zijn. Daardoor is het soms moeilijk om met zekerheid te weten wanneer en door wie men precies besmet werd.
De eigen immuunafweer zal het virus bekampen. Als de eigen afweer niet sterk genoeg is, zullen de virussen zich in gastheer of -vrouw vermenigvuldigen en ontstaan er wratjes. Bij negen mensen op tien is de immuunafweer sterk genoeg om de vermenigvuldiging van de virussen te verhinderen. Deze mensen krijgen geen wratten, maar het virus blijft wel in de huid aanwezig. Het is ook mogelijk dat de immuunafweer traag reageert. Dit verklaart waarom sommige mensen wratten krijgen, die na een tijdje spontaan genezen. De genezing duidt er op dat de immuunafweer de overhand heeft gehaald.
Hoe kan ik weten dat ik met het papillomavirus besmet ben of dat ik ano-genitale wratjes heb?
Hoe kan ik weten dat ik met het papillomavirus besmet ben of dat ik ano-genitale wratjes heb?
Ano-genitale wratten blijven soms lang onopgemerkt. Ze geven zelden klachten en hebben soms dezelfde kleur als de huid.
Pijn, jeuk en bloedingen zijn mogelijk, maar zeldzaam.
Wratten in de vagina, op de baarmoederhals, of dicht rond de anus kunnen lang aan het zicht onttrokken blijven. Vaak worden ze pas ontdekt tijdens een routine-
onderzoek bij de man of tijdens een gynaecologisch onderzoek bij de vrouw. Als het uitstrijkje van een preventief baarmoederhalskanker-onderzoek abnormaal
is, kan dit op een besmetting met het papillomavirus wijzen.
U kan uiteraard uzelf of uw partner op ano-genitale wratten onderzoeken. Maar het is vaak moeilijk om wratjes van andere “bobbeltjes” te onderscheiden. Als u vreest dat u ano-genitale wratjes hebt of als u denkt dat u in contact bent geweest met het papillomavirus, spreek er dan over met uw arts.
Hoe kan men weten of men ano-genitale wratjes heeft?
Hoe kan men weten of men ano-genitale wratjes heeft?
Ano-genitale wratjes blijven vaak onopgemerkt.In het algemeen veroorzaken ze geen klachten. U doet er goed aan een dokter te raadplegen indien:
u vergroeiingen of eigenaardige veranderingen in de huid opmerkt op of in de buurt van de penis, de vagina, de schaamlippen of de anus;
u last hebt van jeuk, pijn of ongewone bloedingen;
uw seksuele partner u zegt dat hij of zij besmet is geweest met het papillomavirus of dat hij of zij ano-genitale wratjes heeft (gehad).
Hoe worden ano-genitale wratten behandeld ?
Hoe worden ano-genitale wratten behandeld ?
Ano-genitale wratten kunnen vernietigd worden door oplossingen die de arts of de patiënt zelf aanbrengt. Ze kunnen ook heelkundig worden verwijderd. Er bestaat nu een nieuwe behandeling die de natuurlijke afweer versterkt zodat het lichaam het virus beter kan bestrijden.
podofylline en trichlooracetaat zijn chemische oplossingen om de wrat mee aan te stippen. Trichlooracetaat, dat toxischer is, vergt de vaardige hand van een arts. Deze producten worden niet gebruikt ter hoogte van de baarmoederhals.
behandelingen zoals cryotherapie (bevriezen van de wrat), electrocauterisatie (wegbranden van het aangetast weefsel met een speciaal apparaat), lasertherapie (vernietigen van de wrat met lichtenergie) of heelkunde (wegsnijden) worden in het algemeen gebruikt bij weerbarstige wratten nadat een behandeling met chemische oplossingen gefaald heeft.
er bestaan nu ook behandelingen die het immuunsysteem stimuleren, makkelijk aan te brengen zijn en weinig irriteren.
Kunnen ano-genitale wratjes na behandeling terugkomen?
Kunnen ano-genitale wratjes na behandeling terugkomen?
Een behandeling versterkt de eigen immuunafweer. Het lichaam is zo beter gewapend om de vermenigvuldiging van de virussen te doen stoppen. Naarmate de virussen het onderspit delven, verdwijnen de wratten. Geen enkele behandeling is echter in staat om de virussen tot het laatste exemplaar helemaal uit te roeien. De wratten blijven maar weg zolang het eigen immuunsysteem in staat blijft om op eigen houtje de laatste overlevenden in bedwang te houden.
Daarom moet de geslachtsstreek na een behandeling gedurende een 6-tal maanden herhaaldelijk gecontroleerd worden. Vrouwen laten zich best regelmatig
gynaecologisch onderzoeken om een uitstrijkje af te nemen. Maar dat geldt ook voor vrouwen die nooit wratten hebben gehad.
Bestaat er een verband tussen het papillomavirus, ano-genitale wratten en kanker ?
Bestaat er een verband tussen het papillomavirus, ano-genitale wratten en kanker ?
Zonder behandeling kunnen wratten op de baarmoederhals, die veroorzaakt worden door sommige welbepaalde types van het papillomavirus, inderdaad kwaadaardig worden.
Deze evolutie verloopt echter heel traag, zodat er voldoende tijd blijft om de wratten te behandelen voor ze ontaarden.
Kunnen ano-genitale wratten tot onvruchtbaarheid leiden en vormen zij een risico tijdens de zwangerschap?
Kunnen ano-genitale wratten tot onvruchtbaarheid leiden en vormen zij een risico tijdens de zwangerschap?
Ano-genitale wratten gaan niet verder in het lichaam dan de baarmoederhals. De baarmoeder en de eierstokken worden niet aangetast. Ano-genitale wratten zijn dan ook nooit voor onvruchtbaarheid  verantwoordelijk.
Het is wel mogelijk dat wratten onder invloed van de hormonale veranderingen tijdens een zwangerschap groter en talrijker worden. Maar het is uitzonderlijk
dat ze zo groot worden dat ze de bevalling zouden bemoeilijken. Het risico om de baby tijdens een bevalling langs natuurlijke weg te besmetten is heel klein. Het is dan ook zelden nodig om een keizersnede uit te voeren.
Een zwangere vrouw doet er wel goed aan om haar arts in te lichten dat zij of haar partner ano-genitale wratten hebben of hadden.
Hoe kan ik mij beschermen tegen besmetting met het papillomavirus?
Hoe kan ik mij beschermen tegen besmetting met het papillomavirus?
Zoals bij andere seksueel overdraagbare aandoeningen vermindert een condoom tijdens de geslachtsgemeenschap het risico op besmetting. Het is trouwens verstandig om bij ieder seksueel contact met een andere partner een condoom te gebruiken.
Zaaddodende middelen zoals schuim, crèmes of vaginale tabletten verminderen de kans op besmetting met sommige seksueel overdraagbare aandoeningen. Of ze ook tegen het papillomavirus (en dus tegen wratten) beschermen, is niet bewezen. Het gebruik van deze middelen samen met een condoom is dus aan te raden.
Ik ben boos! Ik voel me misbruikt!
Ik ben boos! Ik voel me misbruikt!
Sommige mensen beschouwen iedere seksueel overdraagbare aandoening als “een ziekte der schande”, een straf voor onbehoorlijk gedrag die op termijn tot kanker of erger leidt.
Anderen voelen zich misbruikt en weigeren nog seksuele betrekkingen te hebben uit vrees zich een tweede keer een onaangename verrassing op het lijf
te halen. Soms moet de partner het ontgelden, “want alleen de partner kan de ziekte in huis hebben gebracht”. Dat is echter lang niet zeker. Gezien de lange tijd die er kan verlopen tussen de besmetting en het verschijnen van wratjes is het best mogelijk dat het virus al lang present was.
Indien u zich zorgen maakt over het feit dat u ano-genitale wratten heeft, denk dan aan het volgende:
Ano-genitale wratten - Geen drama:
ano-genitale wratjes kunnen behandeld 
worden,
u bent niet de enige met ano-genitale wratjes. Tienduizenden mensen zijn in hetzelfde geval. Met een correcte behandeling riskeert u geen enkele complicatie;
ano-genitale wratten zijn in verband gebracht met baarmoederhalskanker. Maar vrouwen zonder wratjes riskeren evengoed kanker. Laat regelmatig een uitstrijkje uitvoeren, zodat de problemen tijdig kunnen behandeld worden.
zelfs als er geen wratjes te zien zijn, kan iemand toch met het papillomavirus besmet zijn en mogelijk anderen besmetten.;
er bestaan verschillende mogelijke behandelingen van ano-genitale wratten (uitwendige of chirurgische) en ook geneesmiddelen die de natuurlijke afweer versterken zodat het lichaam het papillomavirus beter kan bestrijden. Deze behandelingen zijn makkelijk aan te brengen en weinig irriterend.
Moet ik mijn partner op de hoogte brengen ?
Moet ik mijn partner op de hoogte brengen ?
Als u ano-genitale wratjes heeft, dan is het best om dat eerlijk aan de partner te vertellen. Als u elkaar al een tijdje kent, is de kans zeer groot dat uw partner ook 
besmet is, ook al zijn er bij hem/haar nog geen wratjes te zien (vrouwen kunnen ook inwendige wratjes hebben die enkel tijdens een gynaecologisch onderzoek te zien zijn). De dag dat er wel wratjes verschijnen weet uw partner dan meteen wat er aan de hand is en kan hij of zij meteen met een behandeling starten.
Ano-genitale wratten - Erover spreken is al half gewonnen!
ano-genitale wratten zijn veroorzaakt door het papillomavirus

ze worden bijna altijd overgedragen door seksueel contact

wie besmet is kan de besmetting aan anderen doorgeven, ook als hij of zij zelf geen wratjes heeft.
Uw partner hiervan op de hoogte brengen is zeker niet gemakkelijk. Spreek erover met uw arts, hij/zij zal u zeker goede raad kunnen geven.
Meer informatie kunt u vinden op volgende website: www.genitalewratten.nl
. Opgepast: aangezien dit een Nederlandse site is, kunnen er kleine verschillen zijn met de medische praktijk in België.