Legal

Privacybeleid

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Beheer van de website
Meda Pharma eerbiedigt het privéleven van de gebruikers van zijn website. Zowel het inzamelen van persoonlijke gegevens op de website MedaPharmaConnects.be als het gebruik dat Meda Pharma van die gegevens maakt, stemmen overeen met de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 1992. De persoonlijke informatie in verband met de bezoekers van de website is vertrouwelijk. Die informatie wordt door Meda Pharma verwerkt voor zover het nodig is om te beantwoorden aan de behoeften van de betrokken gebruikers en ze wordt alleen maar gebruikt voor de doeleinden die worden vermeld in onderhavige paragrafen.

Persoonlijke gegevens van de gebruiker

De gebruiker krijgt toegang tot de website en zijn functies door middel van de OWA login. Die login is gratis verkrijgbaar bij de firma Cegedim en de gegevens die eraan verbonden zijn, zijn persoonlijk (ze hebben betrekking op een natuurlijke persoon). Meda Pharma gebruikt de gegevens die door Cegedim ter beschikking worden gesteld, om de gebruikers in staat te stellen de website MedaPharmaConnects.be en de andere websites die door Meda Pharma op een beveiligde manier worden aangeboden, te raadplegen. Ze worden nooit aan derden bezorgd.

De gebruiker ‒ of om het even welke persoon die toegang heeft tot het beschermde gedeelte van MedaPharmaConnects.be ‒ heeft op om het even welk moment de mogelijkheid om de gegevens van zijn ‘ACCOUNT’ te raadplegen en te wijzigen met behulp van de menu balk bovenaan de pagina van de website door te klikken op ‘Account’ onder de naam van de bezoeker die zich heeft aangemeld. Hij kan ook op om het even welk moment vragen om die gegevens te wissen. Daarvoor volstaat het een e-mailbericht naar info@remove-this.medapharma.be te sturen.

De gegevens die de identificatie van personen mogelijk maken, worden niet langer bijgehouden dan nodig is om de vermelde doeleinden te verwezenlijken.

Algemene gegevens met betrekking tot de gebruikers van de website
Om de toegankelijkheid en de prestaties van de website te optimaliseren, worden algemene gegevens met betrekking tot de gebruiker met behulp van cookies geregistreerd. Zoals vereist wordt in artikel 129, 1° van de wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005, brengt Meda Pharma de bezoekers van zijn websites op de hoogte van het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geregistreerd worden op de harde schijf van de computer van de persoon die een bezoek brengt aan de website. Ze bevatten informatie zoals bv. de taalvoorkeur van de internetgebruiker zodat die bij een volgend bezoek  aan de website, die informatie niet opnieuw moet invoeren. Cookies zorgen er ook voor dat het verkeer op de website kan worden gevolgd: het aantal bezoeken, de duur van de bezoeken, en de gebruikte besturings- en navigatiesystemen, enz. De registratie van die gegevens gebeurt anoniem en is dus niet verbonden met een gebruiker of zijn toegangsgegevens. Bij een eerste bezoek aan de website wordt onderaan de pagina de vraag gesteld of u akkoord gaat met het gebruik van cookies op de website. Bij het klikken op om het even welke link op de pagina geeft u uw akkoord om cookies te gebruiken. U kan via de knop “Meer weten” verdere informatie krijgen over het gebruik van de cookies.

Als u niet wilt dat een website cookies op uw computer installeert, dient u uw navigatiesysteem zo in te stellen dat dat niet gebeurt.
Meda Pharma behoudt zich het recht voor tellingen uit te voeren om het gebruik van de website te evalueren. De inzameling van die gegevens gebeurt anoniem en de resultaten worden enkel gebruikt voor de verbetering van de diensten van Meda Pharma.

Gebruik van de technische gegevens
De site MedaPharmaConnects.be doet beroep op Google Analytics dat cookies gebruikt om het aantal unieke bezoekers te bepalen en anonieme en onpersoonlijke statistieken aan Meda Pharma te bezorgen. Het is alleen in dat kader dat er statistische gegevens naar Meda Pharma worden doorgestuurd. Er wordt geen enkel persoonlijk gegeven doorgestuurd.