Producten

Mucodox®

Aandoeningen van de luchtwegen
geneesmiddel

Dit is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies.
De bijsluiter aandachtig lezen. Vraag raad aan Uw apotheker. Afgeraden bij kinderen onder de 15 jaar.

 

Inleiding

Het werkzaam bestanddeel is erdosteïne. Elke capsule bevat 300 mg erdosteïne. Mucodox® maakt het slijm in de bronchiën vloeibaar.

Indicatie

Mucodox® is aangewezen voor de behandeling van stoornissen door overmatige afscheiding van de bronchiën, bij volwassenen, wanneer de luchtwegen verstopt zijn ten gevolge van een chronische obstructieve longziekte.

Gebruik en dosering

Respecteer steeds de door uw arts of apotheker voorgeschreven dosering. In geval van twijfel, raadpleeg uw arts of apotheker.

Vanaf 15 jaar: 1 capsule ‘s morgens en ‘s avonds met een glas water tijdens de maaltijd of tussen de maaltijden. Slik de capsule in, zonder te kauwen of te zuigen.

Uw arts zal de duur van de behandeling aanpassen aan uw klinische toestand.
Gebruik Mucodox® niet langer dan 10 dagen zonder een arts te raadplegen.

Bijwerkingen en contra-indicaties

De mogelijke bijwerkingen hangen af van de gebruikte hoeveelheid geneesmiddel en komen vrijwel zelden voor. Zij tasten het zenuwstelsel (hoofdpijn en duizeligheid) of het maagdarmstelsel (maagpijn en misselijkheid) aan.

Neem geen Mucodox® indien u allergisch bent voor erdosteïne of één van de andere bestanddelen van Mucodox®, u een ernstig verminderde nierfunctie heeft (creatinineklaring lager dan 25 ml/min), indien u een verminderde leverfunctie heeft of jonger bent dan 15 jaar.

Indien u het slijm niet kunt ophoesten, moeten uw bronchiën misschien worden vrijgemaakt door middel van aspiratie of door een speciale houding aan te nemen die de verwijdering van het slijm vergemakkelijkt (posturale drainage).

Beschikbare vormen

Dozen van 56 en 14 geelgroene capsules in een blisterverpakking.

Terugbetalingscriteria

Mucodox® is een geneesmiddel vrij van medisch voorschrift en is niet terugbetaald in België.