Question

Is het krimpen van je brein een teken van milde cognitieve stoornissen (MCI)?

Een hoog homocysteïnegehalte is een risicofactor voor hersenatrofie (krimpen van de hersenen). Er is een duidelijke correlatie tussen het volume van de hersenen en de cognitieve vaardigheden. Als onderdeel van het normale verouderingsproces, krimpt het hersenvolume ongeveer 0,5% per jaar (ouder dan 60). Het krimpen van het hersenvolume kan echter stijgen tot 1% per jaar bij iemand die MCI heeft. Een behandeling met vitamine B6, B9 en B12 verlaagt het homocysteïnegehalte en remt de hersenatrofie af.