Question

Kunnen ano-genitale wratjes na behandeling terugkomen?

Een behandeling versterkt de eigen immuunafweer. Het lichaam is zo beter gewapend om de vermenigvuldiging van de virussen te doen stoppen. Naarmate de virussen het onderspit delven, verdwijnen de wratten. Geen enkele behandeling is echter in staat om de virussen tot het laatste exemplaar helemaal uit te roeien. De wratten blijven maar weg zolang het eigen immuunsysteem in staat blijft om op eigen houtje de laatste overlevenden in bedwang te houden.
Daarom moet de geslachtsstreek na een behandeling gedurende een 6-tal maanden herhaaldelijk gecontroleerd worden. Vrouwen laten zich best regelmatig
gynaecologisch onderzoeken om een uitstrijkje af te nemen. Maar dat geldt ook voor vrouwen die nooit wratten hebben gehad.