Question

Wat zijn de mogelijke gevolgen van een significant tekort aan Vitamine B12?

Een significant tekort aan vitamine B12 kan leiden tot:
Neurologische stoornissen: algemene demeyelinisatie, polyneuropathie:

stoornissen in de gevoeligheid van de benen en de armen: prikkelingen, « numbness » (gevoelloosheid).

motorische stoornissen: moeilijk stappen
cognitieve stoornissen: desoriëntatie, geheugen, dementie

Ernstige vorm van bloedarmoede (pernicieuze anemie) gepaard gaande met neurologische stoornissen.